Điện thoại hội nghị IP Panasonic KX - NT700 - Hỗ trợ VoIP và PSTN
Điện thoại hội nghị IP Panasonic KX - NT700 - Hỗ trợ VoIP và PSTN
- 7%

Điện thoại hội nghị IP Panasonic KX - NT700 - Hỗ trợ VoIP và PSTN

18,667,000₫ 20,100,000₫
Thương hiệu Panasonic