Điện thoại số, 3 dòng màn hình, (24 phím gán)
Điện thoại số, 3 dòng màn hình, (24 phím gán)
Điện thoại số, 3 dòng màn hình, (24 phím gán)
Điện thoại số, 3 dòng màn hình, (24 phím gán)
Điện thoại số, 3 dòng màn hình, (24 phím gán)
Điện thoại số, 3 dòng màn hình, (24 phím gán)
- 32%

Điện thoại số, 3 dòng màn hình, (24 phím gán)

2,250,000₫ 3,299,000₫
Thương hiệu Panasonic