Đế tản nhiệt Cooler Master U3 Plus R9 - NBC - U3PT - GP - xám
Đế tản nhiệt Cooler Master U3 Plus R9 - NBC - U3PT - GP - xám
Đế tản nhiệt Cooler Master U3 Plus R9 - NBC - U3PT - GP - xám
Đế tản nhiệt Cooler Master U3 Plus R9 - NBC - U3PT - GP - xám
Đế tản nhiệt Cooler Master U3 Plus R9 - NBC - U3PT - GP - xám
- 19%

Đế tản nhiệt Cooler Master U3 Plus R9 - NBC - U3PT - GP - xám

809,000₫ 999,000₫
Thương hiệu Khác