KX - DT390: Bàn giám sát trạng thái máy lẻ 64 phím
KX - DT390: Bàn giám sát trạng thái máy lẻ 64 phím
KX - DT390: Bàn giám sát trạng thái máy lẻ 64 phím
KX - DT390: Bàn giám sát trạng thái máy lẻ 64 phím
KX - DT390: Bàn giám sát trạng thái máy lẻ 64 phím
- 22%

KX - DT390: Bàn giám sát trạng thái máy lẻ 64 phím

2,870,000₫ 3,699,000₫
Thương hiệu Panasonic