RAM Avexir Core Series 16GB (2x8GB) DDR3 Bus 1600Mhz
RAM Avexir Core Series 16GB (2x8GB) DDR3 Bus 1600Mhz
RAM Avexir Core Series 16GB (2x8GB) DDR3 Bus 1600Mhz
RAM Avexir Core Series 16GB (2x8GB) DDR3 Bus 1600Mhz
RAM Avexir Core Series 16GB (2x8GB) DDR3 Bus 1600Mhz
RAM Avexir Core Series 16GB (2x8GB) DDR3 Bus 1600Mhz
- 41%

RAM Avexir Core Series 16GB (2x8GB) DDR3 Bus 1600Mhz

2,345,000₫ 3,999,000₫
Thương hiệu Avexir