RAM Corsair VENGEANCE 4GB (1x4GB) DDR3 Bus 1600Mhz
RAM Corsair VENGEANCE 4GB (1x4GB) DDR3 Bus 1600Mhz
RAM Corsair VENGEANCE 4GB (1x4GB) DDR3 Bus 1600Mhz
RAM Corsair VENGEANCE 4GB (1x4GB) DDR3 Bus 1600Mhz
RAM Corsair VENGEANCE 4GB (1x4GB) DDR3 Bus 1600Mhz
- 32%

RAM Corsair VENGEANCE 4GB (1x4GB) DDR3 Bus 1600Mhz

615,000₫ 898,000₫
Thương hiệu Corsair